సైకాలజీ మరియు సైకియాట్రీ: ఓపెన్ యాక్సెస్

అందరికి ప్రవేశం

మా గ్రూప్ ప్రతి సంవత్సరం USA, యూరప్ & ఆసియా అంతటా 3000+ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఈవెంట్‌లను నిర్వహిస్తుంది మరియు 1000 కంటే ఎక్కువ సైంటిఫిక్ సొసైటీల మద్దతుతో 700+ ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్‌లను ప్రచురిస్తుంది , ఇందులో 50000 మంది ప్రముఖ వ్యక్తులు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

ఎక్కువ మంది పాఠకులు మరియు అనులేఖనాలను పొందే ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్స్

700 జర్నల్స్ మరియు 15,000,000 రీడర్లు ప్రతి జర్నల్ 25,000+ రీడర్లను పొందుతున్నారు

ఇండెక్స్ చేయబడింది
  • ICMJE
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

The Fascinating World of Neuropsychology: Unlocking the Secrets of the Brain and Behavior

Ricci C

Neuropsychology, the interdisciplinary study at the crossroads of neuroscience and psychology, offers an enthralling exploration of the complex interactions that shape human cognition, emotions, and behaviors. This abstract provides a concise overview of the vast terrain that neuropsychologists navigate as they seek to unravel the enigmatic intricacies of the human brain. Delving into the brain's astounding complexity, this abstract highlights the intricate network of neurons and synapses, emphasizing its role as the epicenter of human behavior. The power of neuroimaging techniques like fMRI and PET scans is underscored, enabling researchers to chart the brain's functions and connect them to specific behaviors. Neurotransmitters, the brain's chemical messengers, are integral to this investigation, with dopamine, serotonin, and norepinephrine taking the forefront. Imbalances in these neurotransmitters often underlie mood disorders, demanding the attention of neuropsychologists who work to restore equilibrium and emotional well-being.