జర్నల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సైన్స్ అండ్ నానోమెటీరియల్స్

అందరికి ప్రవేశం

మా గ్రూప్ ప్రతి సంవత్సరం USA, యూరప్ & ఆసియా అంతటా 3000+ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఈవెంట్‌లను నిర్వహిస్తుంది మరియు 1000 కంటే ఎక్కువ సైంటిఫిక్ సొసైటీల మద్దతుతో 700+ ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్‌లను ప్రచురిస్తుంది , ఇందులో 50000 మంది ప్రముఖ వ్యక్తులు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు ఎడిటోరియల్ బోర్డ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

ఎక్కువ మంది పాఠకులు మరియు అనులేఖనాలను పొందే ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్స్

700 జర్నల్స్ మరియు 15,000,000 రీడర్లు ప్రతి జర్నల్ 25,000+ రీడర్లను పొందుతున్నారు

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Nanoparticle Synthesis: Advancements in Controlling Matter at the Smallest Scales

Sumit Sharma

Nanoparticle synthesis has undergone remarkable advancements, enabling precise control over size, shape, and composition. This article provides an overview of key nanoparticle synthesis methods, including chemical synthesis, sol-gel techniques, biological synthesis, and physical vapor deposition. Recent developments showcase the precision engineering of nanoparticles, leading to multifunctional designs with applications in medicine, electronics, and environmental remediation. Nanoalloys and nanoparticle-based vaccines represent innovative trends, demonstrating the versatility of nanoparticles in catalysis, medicine, and disease prevention. Future prospects include personalized medicine, advanced electronics, clean energy solutions, environmental remediation, and contributions to space exploration. Nanoparticle synthesis stands at the forefront of scientific and technological progress, offering unprecedented opportunities for breakthroughs in diverse industries.